Cửa hàng

THÙNG RÁC 80L NẮP KÍN
27 Tháng Mười, 2020
THÙNG RÁC 240L NẮP KÍN
27 Tháng Mười, 2020
Hiện hết

THÙNG RÁC 120L NẮP KÍN

Kích thước: 550 x 470 x 900mm 

Màu sắc: cam, vàng, xanh lá

Trọng  lượng: 8.4kg

LIÊN HỆ